MATT HUDSONMatt Hudson heeft een revolutionaire theorie ontwikkeld genaamd THE SCREEN. Via deze methode is het mogelijk om op één sessie jarenlange lichamelijke en mentale klachten te doorbreken.

Wanneer er een event in ons leven gebeurd en deze is niet goed verwerkt, dan wordt dit onbewust continu op onze  Emotional Memory Image (EMI) afgespeeld. Onbewust verooraakt dit een reactie en activeert de Amygdala in het brein. Vervolgens wordt de

Hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, beter gekend als de HPA-As geactiveerd en start de Cortisol productie. Bij een constante toevoer van Cortisol, raakt ons lichaam uitgeput en zwakt de weerstand af. 85% van onze lichamelijke klachten zijn stress-gerelateerd. Wij geloven dat we deze loop kunnen doorbreken en zo de Amygdala uitschakelen voor de desbetreffende gebeurtenis. Klanten ervaren onmiddellijk een opluchting na deze interventie en komen terug in balans.